Industriële Veiligheid | #3. Ladders & Trappen

Industriële Veiligheid | #3. Ladders & Trappen

Industriële Veiligheid | #3. Ladders & Trappen

In ons vorige blog heeft u in het kader van veilig werken op hoogte gelezen over valbeveiligingsproducten. In dit blog gaan we dieper in op het klimmateriaal Ladders en Trappen, geven we een inzicht in de normeringen én het veilig gebruik hiervan.

Valgevaar

Valgevaar is een van de grootste risico’s voor een arbeidsongeval. In Nederland gebeuren er jaarlijks op het werk zo’n 160 ongevallen met een ladder. In 1 op 5 gevallen leidt dit tot blijvende of dodelijke letsels. Het goede nieuws is dat het aantal ongevallen met ladders in Nederland lager is dan in andere Europese landen. Dit heeft te maken met de hogere eisen die we in Nederland stellen aan ladders en trappen.

Op een werkplek waar het gevaar bestaat van hoogte te vallen, moeten maatregelen worden genomen. Dat moet altijd bij een hoogte van 2,50 meter of hoger, maar ook onder de 2,50 meter moeten maatregelen worden getroffen als sprake is van een risico op vallen.

Europese en Nederlandse normeringen over werken op hoogte

Volgens de Europese regelwetgeving is bij klimmateriaal de norm EN 131 vereist. De Nederlandse regering heeft echter besloten dat deze norm onvoldoende veiligheid biedt. In Nederland moeten om die reden alle ladders, vouwladders en trappen voldoen NEN 2484, EN 131 en EN 1147 standaarden. Hierbij toegelicht:

EN 131

Op Europees niveau is de meerdelige norm EN 131 ‘Ladders’ ontwikkeld. Deze meerdelige norm geeft onder andere eisen voor afmetingen en testmethodieken. Het veiligheidsniveau zoals voorgeschreven in EN 131 is lager dan geëist in het Nederlandse Warenwetbesluit Draagbaar Klimmaterieel. 

Warenwetbesluit Draagbaar Klimmaterieel

Het Warenwetbesluit Draagbaar Klimmaterieel bepaalt onder meer dat trappen en ladders het valgevaar voor de gebruiker niet groter mogen maken dan het al is. Dat betekent dat trappen en ladders van goed materiaal en stabiel moeten zijn.

Trappen en ladders moeten zijn voorzien van:

 • Een typeaanduiding
 • De naam en het adres van fabrikant, importeur of verkoper
 • Een gebruiksaanwijzing

NEN 2484

De norm NEN 2484 ’Draagbaar klimmaterieel – Ladders en trappen – Termen, definities, eisen, beproevingsmethoden, gebruik en onderhoud’. Geeft aanvullende eisen voor ladders en trappen op de eisen die vastgelegd zijn in het Warenwetbesluit Draagbaar Klimmaterieel.

EN 1147

Draagbare ladders voor brandweertoepassing moeten voldoen aan de norm EN 1147: “Draagbare ladders voor de brandweer”.

Ladder
Periodieke inspectie

Professionele klimmaterialen als ladders, trappen en valbeveiliging dienen wettelijk minimaal één keer per jaar te worden geïnspecteerd. Met een jaarlijkse inspectie voldoet u aan de minimaal gestelde eisen. Deze inspectie dient door een deskundig persoon te worden uitgevoerd. Bij een keuring wordt gelet op zaken zoals vervormingen van het materiaal, slijtage en de conditie van de ladder. Na de inspectie of reparatie krijgt u een officieel inspectierapport en wordt elk geïnspecteerd product van een inspectiesticker voorzien. Zo is altijd duidelijk wanneer een ladder, trap of valbeveiliging voor het laatst is gekeurd.

De inspectie dient uitgevoerd te worden op grond van de volgende normen:

 •  Ladders en trappen: Warenwetbesluit Draagbaar Klimmaterieel, NEN-2484 en EN-131
 •  Brandweerladders: NEN-1147

Ieder bedrijf of veiligheidsregio kent zijn eigen risico’s en heeft andere situaties waarbij klimmateriaal ingezet wordt. Hobrand levert, inspecteert en onderhoud hoogwaardige producten van DIRKS, Waku, HACA en Günzburger Steigtechnik GmbH, waarmee we voor iedere situatie passend klimmateriaal kunnen bieden en de klant op maat kunnen ontzorgen.

Inspectie brandweerladder

Hoe kiest u het beste klimmateriaal?

De term klimmateriaal kan als beste worden gedefinieerd als: "alle producten die gebruikt worden om te werken op hoogte of het verkrijgen van toegang op hoogte, zoals opstapkrukjes, trappen, ladders, platforms en steigers".

 • Een opstapkruk is slechts een hulpmiddel voor het reiken naar een hoogte van minder dan 3 meter.
 • Een trap heeft een maximaal bereik van 5 meter.
 • Een ladder heeft een maximale stahoogte van 7,5 meter. De sta tijd mag maximaal 2 uur zijn en de reikwijdte niet meer dan 1 meter.

Opstapjes, krukjes, ladders, loopbruggen en dergelijke zijn niet om op hoogte te werken, maar om op hoogte te komen. Het zijn de platformen, steigers en hoogwerkers die mensen goed beschermen tegen vallen en waarop je dus kunt werken.

Tips voor veilig gebruik van een ladder

Voor velen lijkt het een vanzelfsprekendheid, maar voor het veilig gebruik van een ladder zijn de volgende aanwijzingen opgesteld in de Arbowet:

 • Er moet voldoende vrije ruimte zijn voor plaatsing van een ladder en het gebruik bij windkracht 6 of hoger is niet toegestaan;
 • Een ladder moet worden opgesteld onder een hoek van ca. 75 graden (een vuistregel is om de tenen tegen de onderkant van de ladder te plaatsen en de ladder met gestrekte armen recht vooruit te pakken);
 • Een ladder moet aan de onderzijde niet kunnen wegzakken of uitglijden; zonodig de ladder voorzien van een stabiliteitsbalk;
 • Een ladder moet aan de bovenzijde tegen zijdelings wegglijden worden geborgd; eventueel moet de ladder worden vastgezet met een touw;
 • Een ladder moet tenminste een meter uitsteken boven de plaats waartoe hij toegang geeft. Bij het afstappen van de ladder op hoogte moet er een deugdelijke steun zijn.
 • Plaats een ladder niet op een hellend vlak, een zachte oneffen of gladde ondergrond, op een tafel of kist, achterstevoren of ondersteboven;
 • Sporten en ladderschoenen schoon houden; de ladder niet beklimmen met gladde of vervuilde zolen;
 • Beklim een ladder met het gezicht naar de ladder toe en gebruik twee handen; materiaal en gereedschap kunnen beter met een touw omhoog worden gebracht;
 • De toegang van de ladders steeds vrijhouden van obstakels, zo nodig markeren met schrikhekken;
 • Sluit een deur af of blokkeer de doorgang als u een ladder voor een deur moet plaatsen;
 • Plaats metalen ladders nooit in de buurt van onder spanning staande blanke delen; houd minimaal een afstand van twee meter aan of gebruik een geïsoleerde ladder (hout/ kunststof);
 • Reik nooit te ver buiten de ladder en steun nooit met een voet (op bijvoorbeeld) een raamkozijn of dorpel; de ladder kan gaan schuiven;
 • Plaats een ladder niet direct tegen een raam; gebruik in dit geval dwarssteunen;
 • Beklim een ladder of trap (zonder platform) nooit hoger dan de vierde tree van boven;
 • Uit overwegingen van veiligheid voor het publiek, met name kinderen, mogen ladders niet onbeheerd worden achtergelaten.

Neem een kijkje op onze categoriepagina Ladders en Trappen voor ons online assortiment, of bekijk onze pagina Service & Onderhoud voor meer informatie over periodieke inspectie.