Industriële Veiligheid | #1. Industriële Brandbestrijding

Industriële Veiligheid  | #1. Industriële Brandbestrijding

Industriële Veiligheid | #1. Industriële Brandbestrijding

Als totaalleverancier van veiligheids-, reddings- en brandbestrijdingsmaterialen en PBM’s zijn wij dagelijks in de weer om uw werkplek & werkzaamheden veiliger te maken. Maar wat wordt er nu bedoeld met industriële veiligheid en voor wie is dit allemaal van toepassing?  

Het begrip industriële veiligheid heeft betrekking op veilige arbeidsomstandigheden, bescherming van de gezondheid en bescherming van de medewerkers op de werkplek. De industriële veiligheid is wettelijk geregeld en vastgelegd in de Arbowet.

Om deze veiligheid te kunnen waarborgen en bedrijfsongevallen te voorkomen is het essentieel om te beschikken over kennis, voorzieningen, uitrusting en vaardigheden. Wij richten ons met name op BRZO bedrijven (Besluit Risico’s Zware Ongevallen), BHV organisaties, First Responders en Bedrijfsbrandweer, Aannemers, Installateurs en Waterschappen.

In een reeks van blogs willen wij u graag meenemen in relevante thema’s op het gebied van industriële veiligheid.


#1. Industriële Brandbestrijding

Een industriële brand is dikwijls wezenlijk anders dan een gebouwbrand. Dit heeft te maken met diverse factoren, zoals locatie, de werk- en productieprocessen en het al dan niet aanwezig zijn van mogelijke brandstoffen en andere gevaarlijke stoffen.

Het vaak veel grotere risico op brand en een veel grotere vuurlast brengt met zich mee dat er andere voorzorgsmaatregelen en voorzieningen moeten worden getroffen. Een incident of brand kan namelijk een veel grotere impact hebben op mens, milieu en economie.

Voor scenario’s binnen industriële brandbestrijding zijn specifieke blusmiddelen benodigd. Je kunt hierbij denken aan mobiele en stationaire oplossingen zoals Straalpijpen, Blusmonitoren, Hydrant Monitoren en Armaturen, Blusschuim en Custom Made Specials.

Straalpijpen

Een straalpijp (nozzle) is ontworpen voor diverse toepassingen binnen brandbestrijding. Een belangrijk gegeven is dat de straalpijp voor industriële brandbestrijding wezenlijk verschilt van een straalpijp voor binnenbrandbestrijding. Dit heeft te maken met het mogelijke doel waarvoor de straalpijp wordt ingezet, en het bijbehorende effectieve sproeibeeld. Bij industriële brandbestrijding kan het bijvoorbeeld van belang zijn om een drukhouder af te schermen of een nevel neer te slaan. Daarnaast zijn gewenst en benodigd volumedebiet en werkdruk cruciaal voor een effectieve inzet in uw specifieke situatie. Dit zijn configureerbare kenmerken, immers niet iedere straalpijp is geschikt voor alle scenario’s.


Blusmonitoren

Blusmonitoren is een verzamelnaam voor verschillende soorten waterkanonnen die ingezet worden om een grote hoeveelheid water over een relatief grote afstand in te zetten. Binnen deze blusmonitoren wordt er onderscheid gemaakt tussen mobiele monitoren, gefixeerde monitoren, handbediende- of afstand bedienbare monitoren, schuimmonitoren en ATEX monitoren, al dan niet met gecombineerde functies. Inzet van deze middelen dient voor het koelen van objecten of gebouwen naast de brandhaard, het koelen van tanks, blussing bij grote langdurige brandhaarden of op plaatsen waar langdurig verblijf van brandweerlieden ongewenst is en tankbrandbestrijding met schuimmonitoren en stationaire schuimblusarmaturen. Daarnaast worden gefixeerde monitoren permanent ingezet voor beveiliging van uw industriële installaties.

Onze range blusmonitoren van het merk Task Force Tips (TFT) varieert tussen de 760 en 32.000 liter per minuut.

Hydrant- en andere watervoerende armaturen

Waterdistributie en waterlevering zijn belangrijke aspecten bij brandbestrijding. Wat is het beoogde volumedebiet en welke werkdruk is er? Wat is de inzettactiek en welke inzetmogelijkheden zijn er? Belangrijke vragen die afhankelijk zijn van zowel voorzieningen als middelen. Met onze serie Task Force Tips armaturen, manifolds, verdelers en kleppen is het mogelijk meer uit uw bestaande situatie te halen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een gefixeerde monitor op een hydrant te plaatsen, deze te boosten met een externe (pomp)voeding en tevens schuim bij te mengen. Wilt u een gefixeerde monitor op een hydrant en toch het inzetten voor waterwinning of voeding voor een aflegsysteem mogelijk maken? Ook dat is mogelijk met een oplossing die past bij uw situatie.


Blusschuim

Fluorhoudend blusschuim is al geruime tijd een punt van aandacht en zorg bij industriële gebruikers en veiligheidsregio’s. Het fluorhoudend blusschuim op basis van C8 koolwaterstofverbindingen is in ruime mate vervangen voor fluorhoudend blusschuim op basis van C6 koolwaterstofverbindingen. De policy is momenteel fluorvrij als het kan en fluorhoudend als het moet. Op termijn is het in principe niet meer toegestaan om fluorhoudend blusschuim in te zetten en moet het fluorhoudende schuimvormend middel afgevoerd en/of verwerkt zijn. Is het überhaupt mogelijk een fluorvrij alcoholbestendig en filmvormend schuimvormend middel in te zetten voor branden van verschillende alcoholen en koolwaterstoffen? Het antwoord is vaak ja!

Inmiddels kijken veel gebruikers, waterschappen, milieudiensten en provincies naar fluorvrije blusschuimconcentraten. Er ontstaan daarbij vragen over o.a. de toepasbaarheid met de huidige blussystemen, de toepasbaarheid in verschillende scenario’s, het reinigen van de tanks en de afvoer van het fluorhoudende materiaal. Vele vragen waarin Hobrand u verder kan adviseren en ontzorgen. Daarnaast beschikken we over een ruim assortiment schuimstraalpijpen, armaturen, adapters, monitoren en complete mobiele (pomp)systemen voor inzet met schuimvormend middel.


Custom Made Specials

Zoekt u een oplossing maar is het geen standaard product of systeem? Er zijn altijd maatwerkmogelijkheden. Te denken valt aan motorspuitaanhangers, schuimblusaanhangers en big flow systemen, materiaalwagens etc.

Wilt u meer informatie over brandbestrijdingsmiddelen binnen uw situatie? Bekijk hier ons assortiment brandweermaterialen of neem contact op met onze specialisten voor advies op maat.