VCA** certificering

VCA** certificering

VCA** certificering

Als u Hobrand kent, weet u waarschijnlijk dat wij al DNV GL, ISO en VCA gecertificeerd zijn. 

Hobrand B.V. is de laatste tijd gegroeid als organisatie en dit heeft onder andere een verhuizing naar een groter bedrijfspand, een nieuwe merkidentiteit en extra kennis van nieuwe collega's opgeleverd. Veiligheid, Gezondheid en Milieu kan natuurlijk niet achterblijven en moet met de organisatie meegroeien en meebewegen. 

Met gepaste trots kunnen we melden dat wij vanaf nu met al onze divisies in Nederland en België ook VCA** gecertificeerd zijn! Deze certificering onderstreept dat wij ons zeer bewust zijn van onze verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. 

Het doel van VCA* is om de risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid in kaart te brengen én te beheersen. VCA** richt zich hiernaast vooral op de structuur waarmee deze zaken zijn vastgelegd. Hierdoor ontstaat er meer bewustzijn binnen de organisatie en wordt dit ook geborgd in het beleid van de organisatie. Veiligheid, Gezondheid en Milieu wordt gedragen in de organisatiestructuur en het verbetermanagement.

Binnen Hobrand stimuleren we VGM en is het van belang dat iedere individuele medewerker op een veilige, gezonde en milieubewuste wijze de werkzaamheden uit kan voeren. Al onze medewerkers volgen dan ook een VCA-training, zodat iedereen een basis- of vol VCA-diploma heeft.